Wołów
Cmentarz komunalny w Wołowie

język angielski język polski

OBITUARIES

"Hic vivunt mortŭi, hic muti loquuntur."