Wołów
Cmentarz komunalny w Wołowie

język angielski język polski
Pomoc

advanced search

UWAGA!

UPRAWNIENI OPIEKUNOWIE OSÓB ZMARŁYCH MOGĄ WYSTĄPIĆ DO ZARZĄDCY CMENTARZA Z UDOKUMENTOWANYM WNIOSKIEM O OGRANICZENIE LUB NIEUPUBLICZNIANIE W PROGRAMIE INTERNETOWYM GROBONET 2.5 DANYCH OSOBY ZMARŁEJ POCHOWANEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W WOŁOWIE PRZY UL.RAWICKIEJ.